درآمدی بر تقاضای سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه حوزه و دانشگاه / سال اول / شماره چهارم / 1374
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی