موجز اسس الاقتصاد الاسلامی
47 بازدید
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
نقش: مترجم
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی